Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  1. Pracujący
  • dowód osobisty
  • drugi dokument tożsamości
  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach (druki mogą Państwo pobrać TUTAJ)
  • *Przy kredytach konsolidacyjnych wymagamy dodatkowo umów kredytowych, które chcieliby Państwo spłacić.

2. Emeryci i Renciści

  • dowód osobisty
  • drugi dokument tożsamości
  • waloryzację świadczenia (renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego)
  • aktualny odcinek emerytury/renty lub wyciąg z konta bankowego z wpływem świadczenia lub zaświadczenie z ZUS-u o osiąganym dochodzie
  • *Przy kredytach konsolidacyjnych wymagamy dodatkowo umów kredytowych, które chcieliby Państwo spłacić.