Kancelaria usług prawnych Centrum 9
Nasza Kancelaria współpracuje z:
  • profesjonalnymi prawnikami (radcami prawnymi i adwokatami)
  • doradcami podatkowymi
  • notariuszami
  • komornikami

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. Kancelaria zajmuje się prawem cywilnym, gospodarczym, upadłościowym, w tym upadłości konsumenckich, rodzinnym i prawem pracy.

Oferta kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w postępowaniach cywilnych, rodzinnych, rozwodowych, pracowniczych, gospodarczych i innych. Pomoc prawna świadczona jest z zachowaniem zasad profesjonalizmu oraz zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Pomoc Centrum9